Wenqing He

Professor
Office: WSC 213
Phone: 519-661-2111 x86982
Email: whe@stats.uwo.ca


Ph.D. University of Waterloo, 2002

 

Research Areas

 • Multivariate lifetime data analysis
 • Gene expression data analysis
 • Analysis of longitudinal data
 • Analysis of missing data
 • Data mining
 • Biostatistics

Graduate Students Supervision

 • Gansen Deng (PhD)
 • Yunxiao Dou (PhD)
 • Dan Liu (PhD)
 • Yanzhi Wang (MSc)
 • Chengqian Xian (PhD)